Marius
Moderator

192,922 Reputation

20 yesterday
20 2 days ago
10 Sep 14
20 Sep 13
10 Sep 9
10 Sep 6
10 Sep 3
35 Sep 2
30 Aug 31
10 Aug 30
10 Aug 27
25 Aug 26
28 Aug 25
10 Aug 24
10 Aug 23
20 Aug 20
10 Aug 19
40 Aug 18
10 Aug 17
10 Aug 16
30 Aug 13
20 Aug 11
-10 Aug 10
10 Aug 9
10 Aug 7
10 Aug 5
30 Aug 4
10 Aug 3
10 Aug 2
10 Aug 1